Doelstelling

De Vereniging heeft tot doel de oud-officieren van het actief kader samen te brengen ten einde in volstrekte onafhankelijkheid:

 • de morele, materiële en sociale belangen van haar leden te behartigen;
 • haar leden iedere beschikbare steun te verlenen,

  • de collegialiteit te bevorderen
  • en mogelijkheden te scheppen voor het ontstaan van nuttige en aangename onderlinge contacten;

 • ieder initiatief aan te moedigen dat binnen de Belgische Staat er op gericht is

  • de goede naam van Defensie en de vroegere Rijkswacht, evenals die van de officieren en oud-officieren te beschermen
  • of de waarde van de officiersloopbaan te beklemtonen;

 • iedere actie aan te moedigen, die in een geest van eerbied voor tradities en herinnering aan het verleden,

  • de gehechtheid aan het Vorstenhuis bevordert
  • en de Belgische militaire instellingen verstevigt,
om zodoende de eendracht van alle Belgen te behouden.