Laatst bijgewerkt op 11/04/2015.

Printversie

De Voorzitter


Hallo bezoeker,


Of jij bent aan het surfen en komt toevallig bij ons binnen, of jij bent op zoek naar informatie, of jij bent een kandidaat-lid voor onze vereniging…

Om jullie wat tijd te besparen vinden jullie hieronder in het kort wie we zijn en wat ons samenbrengt.

Onze vereniging is een VZW en draagt de naam : “Koninklijke Vereniging van op rust gestelde officieren, afdeling Oost-Vlaanderen, afgekort : KVOO O-Vl ”
Onze statuten en RIO vinden jullie op deze website.

Onze leden zijn dus gepensioneerde officieren van het Belgisch leger en van de voormalige rijkswacht, aalmoezeniers, lekenconsulenten en magistraten van het gewezen militair gerecht. Ook de weduwen en weduwenaars mogen, indien ze dat willen, zich bij ons aansluiten. Tevens aanvaarden we in beperkte mate, sympathisanten die door onze leden worden aangebracht.

Onze eigenlijke doelstelling vinden jullie in onze statuten. Maar in feite komt het er in hoofdzaak op neer mensen, die tijdens hun beroepsleven al of niet met elkaar hebben gewerkt, in een gemoedelijke en gezellige sfeer bij elkaar te brengen om herinneringen op te halen. De kameraadschappelijke sfeer brengt automatisch met zich mee dat we elkaar, indien nodig, in moeilijke omstandigheden helpen en bijstaan.

Onze activiteiten bestaan uit :
- een maandelijkse ledenbijeenkomst op de eerste dinsdag van de maand waar we het voorbije evalueren en aankondigen wat komen zal;
- een maandelijkse activiteit voor leden en partner handelend over diverse onderwerpen (stadsbezoek, bezoek aan firma’s, culturele en ja ook militaire onderwerpen).

Ons lokaal bevindt zich in de gebouwen van het militair provinciecommando Oost-Vlaanderen.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt voor de weduwen en weduwenaars € 14,00 en voor alle anderen € 22,00.

Zo zijn er in België verschillende regionale verenigingen die al of niet, met een conventie verbonden zijn met een overkoepelende VZW gevestigd te Brussel : de Koninklijke Vereniging van op rust gestelde officieren (KVOO-SROR).

Twijfel je nog of zie je het helemaal zitten, neem contact op met een bestuurslid of kom eens langs op een eerste dinsdagnamiddag van de maand.

Tot dan

Marc Baelen
Voorzitter