Laatst bijgewerkt op 21/04/2017.

Quick Address
Verwittigingssysteem “Quick Address”

Gezien heel wat van onze leden over internet beschikken heeft de Raad van Bestuur het systeem “Quick Address” herzien, rekening houdend met dit gegeven.

Hieronder vindt u de schematische voorstelling van het nieuwe systeem, waarbij op te merken valt dat enkel de bestuursleden nog ingeschakeld worden voor de telefonische verspreiding van de informatie: elk bestuurslid verwittigt 6 hem op voorhand toegewezen leden.

De leden die over een e-mail adres beschikken worden langs die weg geïnformeerd door de secretaris.

Quick Address