Deze site werd het laatst bijgewerkt op 21/01/2022.

PrintversieKoninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren Oost-Vlaanderen
Vereniging zonder winstoogmerk
Maatschappelijke zetel : Joannes Schinckdreef 51 - 9031 Drongen
Ondernemingsnummer: 413.798.634
RPR Gent
Voorzitter GenMaj b.d. Baelen Marc – Joannes Schinckdreef 51 - 9031 Drongen Tel: 09 227 01 22
Penningmeester Pha Kol b.d. Guy Weysen – Vlaschaard 5 – 9090 Gent Tel: 09 230 41 23
IBAN: BE29 0682 0350 0064
BIC: GKCC BE BB
Secretaris Kol vh Vlw SBH b.d. De Mol Guy – Emiel Claeyslaan 4 - 9050 Gent tel 09 329 55 13
Ledenvergaderingen in de Leopoldskazerne Staf Provincie.