Nuttige Info

KVOO O-Vl vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de sites waarvan de link hieronder staan.

Duiding aangaande de informatie bekom je door op het + teken te klikken, 
de informatie zelf wordt in een nieuw venster geopend door op de gele tekst te klikken.

MILITAIRE TENUES, KENTEKENS EN EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN

Ter gelegenheid van prestaties met protocollair of militair karakter, mag een gepensioneerde militair of een burger van bepaalde categorie tijdens zijn actieve loopbaan binnen Defensie, het militair uniform dragen mits de nodige toelating en in het bezit zijnde van "het attest van hoedanigheid".  De voorwaarden voor militairen, die niet meer in werkelijke dienst zijn, om het militair uniform te mogen dragen, zijn opgenomen in het AO-J/571 C van augustus 1993.

Het uniform moet volgens de vereisten van de omstandigheden (b.v.: ceremoniekledij), beantwoorden aan de vigerende voorschriften voor militairen in werkelijke dienst van hun categorie. 

BROCHURE MIL TENUES

AO-J/571 C

ATTEST VAN HOEDANIGHEID

Het attest van hoedanigheid is het document waarmee de militairen die niet meer in werkelijke dienst zijn hun vroegere hoedanigheid van militair kunnen aantonen.

BROCHURE ATTEST HOEDANIGHEID

VETERANEN

Sinds 2003 bestaat het statuut van veteraan als eretitel en is de veteraan een gerechtigde van alle voordelen van de CDSCA. Ingevolge het verdwijnen van het Instituut voor Veteranen, worden de veteranenkaarten voortaan afgeleverd door het WHI (War Heritage Institute).

BROCHURE VETERANEN

BIJVERDIENEN TIJDENS PENSIOEN

Als gepensioneerde, of als huwelijkspartner van een gepensioneerde die een gezinspensioen ontvangt, kunt u onder bepaalde voorwaarden bijverdienen tijdens uw pensioen. Door zo'n toegelaten beroepsactiviteit uit te oefenen tijdens uw pensioen, bouwt u in principe geen extra pensioenrechten op.

BROCHURE BIJVERDIENEN

PEREQUATIE VAN DE MILITAIRE PENSIOENEN

Het systeem van directie perequatie werd ingevoerd in 1969. Hiermee wordt gestreefd naar een pensioeninkomen van de overheidssector dat gelijke tred houdt met de evolutie van de lonen van de actieve werknemers, bovenop de indexkoppeling, die ervoor zorgt dat de pensioenen de prijsstijgingen kunnen volgen. 

BROCHURE PEREQUATIE

BROCHURE OVERLIJDEN 

Op bepaalde momenten in het leven word je geconfronteerd met een overlijden. Naast het verwerken van het verdriet om het verlies van jouw partner of familielid, zijn er vaak nog heel wat praktische zaken te regelen. In de brochure van CDSCA wordt uitgelegd wat je moet doen vlak na het overlijden, wat er in de maanden nadien geregeld moet worden en waar je mogelijk recht op hebt. De CDSCA contactgegevens vind je achteraan in onderliggende brochure. 

BROCHURE OVERLIJDEN

OVERLEVINGSPENSIOEN, WEDUWE- OF WEDUWENAARSPENSIOEN

Een overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaanden na een overlijden. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet. We noemen het ook wel een weduwe- of weduwnaarspensioen.

BROCHURE OVERLEVINGSPENSIOEN