KVOO OVL vzw

Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren Oost-Vlaanderen

Vereniging zonder winstoogmerk

Maatschappelijke zetel : Joannes Schinckdreef 51 - 9031 Gent
Ondernemingsnummer: 413.798.634
RPR Gent

IBAN: BE29 0682 0350 0064
BIC: GKCC BE BB