KVOO OVL vzw

Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren Oost-Vlaanderen

Vereniging zonder winstoogmerk

Maatschappelijke zetel : Kattenberg 72 - 9000 Gent

Ondernemingsnummer: 413.798.634
RPR Gent

IBAN: BE29 0682 0350 0064
BIC: GKCC BE BB