Lid worden

Ben je een gepensioneerd Officier van de Belgische Strijdkrachten en wens je ook de contacten die ontstaan zijn tijdens uw actieve loopbaan verder te zetten, te onderhouden en uit te bouwen ?

Dan is de Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren Oost-Vlaanderen inderdaad iets voor jou !

Elke maand wordt er met de ledenvergadering een moment gecreëerd om elkaar te ontmoeten in een gemoedelijk sfeer. Maar voor onze leden organiseren we ook bijna elke maand een bijkomende activiteit, informatie hieromtrent vindt je terug op onze 'AGENDA'.

Wie kan lid worden:

Effectieve leden:
Op rust gestelde officieren van de Belgische Krijgsmacht en de (vóór 1 januari 1992) gewezen Rijkswacht alsmede de officieren die het actief kader eervol verlaten hebben.

Geassocieerde leden:
Partners van overleden effectieve leden.

Sympathiserende leden:
Personen die door hun interesse en inzet voor de doelstellingen van de vereniging voor deze hoedanigheid in aanmerking komen. 

Lidgelden vanaf 2023:

Effectieve leden (ongeacht de graad): € 22

Geassocieerde leden en sympathisanten: € 22

Weduwen: € 17

Hoe lid worden ?

Dit kan door het "Inschrijvingsformulier"[1] ingevuld te overhandigen aan een bestuurslid of door het te sturen naar ons contactadres of via onze email: contact@kvoo-ovl.be

De raad van bestuur beslist over het toekennen van een lidmaatschap.

Het secretariaat zal je dan, na aanvaarding, uitnodigen om het verschuldigde lidgeld te storten op BE29 0682 0350 0064 met de vermelding: "Lidgeld 2023 - uw naam"

Uw lidmaatschap zal ingaan na ontvangst van het lidgeld op vermeld rekeningnummer.

[1] Klik op "Inschrijvingsformulier" om automatisch het word document 'Aanvraag voor lidmaatschap van KVOO OVL vzw' te openen. Dit document kan men rechtstreeks in word gebruiken of uitprinten en manueel invullen.