Links

KVOO O-Vl vzw verwijst met de link hieronder enkel naar de andere websites en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites.


Ga naar de sites door te klikken op de link.
Deze sites bevatten dikwijls zelf links die verder doorverwijzen.

INSTELLINGEN

De Belgische Monarchie https://www.monarchie.be/nl
Portaalsite federale diensten van België https://www.belgium.be/nl
Het Staatsblad https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl
Ken de EU en uw Europese rechten https://europa.eu/youreurope/index_nl.htm
Informatie van de Vlaamse Overheid https://www.vlaanderen.be/
Provincie Oost-Vlaanderen https://www.oost-vlaanderen.be/

MILITAIR

FOD Defensie https://www.mil.be
NATO https://www.nato.int/
Koninklijke Militaire School https://www.rma.ac.be/
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie https://www.defence-institute.be/
Militair Provinciecommando O-Vl https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/het-militair-provinciecommando/
Koninklijk Legermuseum Brussel
War Heritage Institute
https://klm-mra.be/nl
Centrale Dienst voor Sociale en
Culturele Actie van Defensie
https://www.cdsca-ocasc-website.be/
Nationaal Geografisch Instituut https://www.ngi.be/website/

ANDERE KRINGEN EN VERENIGINGEN

KVOO Nationaal https://www.srorkvoo.be/HomeN.html
KVVOO Antwerpen https://kvvoo.be/
KVOO Limburg https://www.kvoolimburg.be
KVOO West-Vlaanderen https://www.kvoo-wvl.be
Mars & Mercurius Gent – O-Vl https://www.mars-mercurius-gent-ovl.com/
Koninklijke Kring Reserveofficieren Gent https://kkrogent.be/
Koninklijke Vriendenkring Officieren Aalst https://kvoaalst.wordpress.com/
Koninklijke Nationale Unie der Reserve
Onderofficieren Gent
https://www.knuroogent.be/
Verenigingen van oudgedienden van de Zeemacht https://www.zmfn.be/
Nationale Strijdersbond van België https://www.nsb-fnc.be/nl/
Koninklijke Vereniging der oud-Troepskinderen,
Pupillen, Cadetten en Intermachters van het Leger
https://www.tpci-oldfellows.be/nl/
Servio, koepelvereniging voor Belgische oud-strijders, veteranen en vaderlandslievende verenigingen https://www.servio-belgium.be/nl
Stichting Geheim Leger https://www.sgl-fas.be/?lang=nl
Stichting Leopoldsorde https://orderofleopold.be/

ALLERLEI

Club Prince Albert https://sites.google.com/view/prinsalbertclub/homepage
Site voor de actieve 50-plusser https://www.seniorennet.be/
Toerisme Vlaanderen https://toerismevlaanderen.be/nl
Toerisme Oost-Vlaanderen https://sector.tov.be/
Uitzendkantoor voor 60+ en gepensioneerden https://nestor.be/werknemers
exMil2Civ is een bedrijf dat personen met een militaire achtergrond werft en selecteert.
Het is opgericht door en voor militairen.
https://exmil2civ.be
Werken na je pensioen in het onderwijs https://onderwijs.vlaanderen.be/

Er ontbreken vast nog heel wat interessante sites.
Stuur gerust de link door naar webmaster@kvoo-ovl.be.