Links

KVOO O-Vl vzw verwijst met de link hieronder enkel naar de andere websites en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites.


<

Ga naar de sites door te klikken op de link.
Deze sites bevatten dikwijls zelf links die verder doorverwijzen.

INSTELLINGEN

De Belgische Monarchie https://www.monarchie.be/nl
Portaalsite federale diensten van België https://www.belgium.be/nl
Het Staatsblad https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl
Ken de EU en uw Europese rechten https://europa.eu/youreurope/index_nl.htm
Informatie van de Vlaamse Overheid https://www.vlaanderen.be/
Provincie Oost-Vlaanderen https://www.oost-vlaanderen.be/

MILITAIR

FOD Defensie https://www.mil.be
NATO https://www.nato.int/
Koninklijke Militaire School https://www.rma.ac.be/
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie https://www.defence-institute.be/
Militair Provinciecommando O-Vl https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/het-militair-provinciecommando/
Koninklijk Legermuseum Brussel
War Heritage Institute
https://klm-mra.be/nl
Centrale Dienst voor Sociale en
Culturele Actie van Defensie
https://www.cdsca-ocasc-website.be/
Nationaal Geografisch Instituut https://www.ngi.be/website/

ANDERE KRINGEN EN VERENIGINGEN

KVOO Nationaal https://www.srorkvoo.be/HomeN.html
KVVOO Antwerpen https://kvvoo.be/
KVOO Limburg https://www.kvoolimburg.be
KVOO West-Vlaanderen https://www.kvoo-wvl.be
Mars & Mercurius Gent – O-Vl https://www.mars-mercurius-gent-ovl.com/
Koninklijke Kring Reserveofficieren Gent https://kkrogent.be/
Koninklijke Vriendenkring Officieren Aalst https://kvoaalst.wordpress.com/
Koninklijke Nationale Unie der Reserve
Onderofficieren Gent
https://www.knuroogent.be/
Verenigingen van oudgedienden van de Zeemacht https://www.zmfn.be/
Nationale Strijdersbond van België https://www.nsb-fnc.be/nl/
Koninklijke Vereniging der oud-Troepskinderen,
Pupillen, Cadetten en Intermachters van het Leger
https://www.tpci-oldfellows.be/nl/
Servio, koepelvereniging voor Belgische oud-strijders, veteranen en vaderlandslievende verenigingen https://www.servio-belgium.be/nl
Stichting Geheim Leger https://www.sgl-fas.be/?lang=nl
Stichting Leopoldsorde https://orderofleopold.be/

ALLERLEI

Club Prince Albert https://sites.google.com/view/prinsalbertclub/homepage
Site voor de actieve 50-plusser https://www.seniorennet.be/
Toerisme Vlaanderen https://toerismevlaanderen.be/nl
Toerisme Oost-Vlaanderen https://sector.tov.be/
Uitzendkantoor voor 60+ en gepensioneerden https://nestor.be/werknemers
Werken na je pensioen in het onderwijs https://onderwijs.vlaanderen.be/

Er ontbreken vast nog heel wat interessante sites.
Stuur gerust de link door naar webmaster@kvoo-ovl.be.