CONTACT

Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren Oost-Vlaanderen vzw

P.a. Militair Provinciecommando Oost-Vlaanderen
Leopoldskazerne
Kattenberg 72
9000 Gent

Email: contact@kvoo-ovl.be